Документи
  акта за създаване на ИОНХ от 1959 г.
(23.07.2017)
new

Атестацията на служителите на ИОНХ
(27.04.2017)

Атестацията на служителите на ИОНХ стартира от 02.05.2017 г. и обхваща  последните три години от дейността на служителя, считано от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.

заповед от директор на ИОНХ

Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ

бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност

Атестационна карта на учените

Атестационна карта на научно-технически персонал

Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал

  Актуализиран правилник за устройството, дейността и управлението на ИОНХ
(20.01.2014)
new
  Правила за участие на хабилитирани учени в научно-изследователската дейност на ИОНХ след навършване на възрастта за пенсиониране
(30.05.2013)
new
ПРАВИЛНИК за работа на локалната компютърна мрежа и “интернет” комуникациите в ИОНХ-БАН
(30.05.2013)
new
Правилник за устройството, дейността и управлението на ИОНХ
(08.10.2008)
new
курс "Неорганична кристалохимия и ренгеноструктурен анализ"
(25.03 -29.04.2009)
доц. д-р. Даниела Ковачева
темите може да намерите на адрес: http://www.svr.igic.bas.bg/course/XRD

top page